De startpagina voor ondernemers van Overijssel

Voor en door ondernemers

 

De financiële startpagina van Nederland

Op de site van Exigo.nl vindt u bedrijven die belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijf.  Deze bedrijven staan geordend in verschillende rubrieken om gericht en scherp bedrijven te vinden die voor uw bedrijf van belang zijn. Elke rubriek heeft verschillende categorieën die gekoppeld zijn aan een gespecialiseerd bedrijf. Uw link ook op Exigo.nl? Laat het ons weten en stuur een mail naar: info@exigo.nl

 

Over Exigo

Financiële startpagina Exigo

Financiële startpagina Exigo is dé financiële website voor ondernemers in Nederland. Op Exigo.nl vindt u links naar financiële ondernemers en informatie vanuit alle provincies die van belang zijn voor uw organisatie. Van Belastingdienst tot UWV en van beleggingstips tot job-sites, al deze belangrijke links zijn voor u verzameld op Exigo.nl!

Ondernemers geven zelf interessante informatie en websites door aan Exigo, zodat de site continu nog completer en nog informatiever wordt. Exigo is dus echt: voor en door ondernemers!

 

Algemene voorwaarden

(c) 2009, Exigo.nl Assen, Alle rechten, waaronder auteursrechten op zowel de inhoud van de site met de domeinnaam www.exigo.nl en ook alle subdomeinen, de elektronische nieuwsbrieven van Exigo.nl , berusten bij Exigo BV, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld aan Exigo.nl.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Exigo BV aan de samenstelling en inhoud van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op de website of in de nieuwsbrief gepubliceerd wordt onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. De informatie in de nieuwsbrieven wordt voor publicatie uitvoering geverifieerd. Ondanks onze zorgvuldigheid is het mogelijk dat de informatie op de websites van Exigo.nl en in de nieuwsbrief niet volledig of niet juist is.

Gebruiker mag de inhoud van Exigo.nl (en de subdomeinen) en de inhoud van de nieuwsbrieven slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetsite met de domeinnaam Exigo.nl (en de subdomeinen) en de nieuwsbrieven van Exigo.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op Exigo.nl en de subdomeinen en de totstandkoming van Exigo.nl (en de subdomeinen) is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Exigo BV, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Exigo.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Exigo BV c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van Exigo.nl. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Exigo BV is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Exigo.nl.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of nieuwsbrief, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site en/of nieuwsbrief verkregen is.